zaterdag 20 mei 2017


PRESENTATIE LEESJONGEN. 
VERZAMELDE GEDICHTEN 1978-2017
OP 1 JUNI AANSTAANDE.

KLIK OP DE AFBEELDING
VOOR HET LEZEN VAN DE UITNODIGING.

Vooruitlopend op mijn zeventigste verjaardag en het verschijnen bij Uitgeverij Cossee van mijn verzamelde gedichten, Leesjongen, op 1 juni, verraste de Jan van Eyck Academie mij met een uitgave van een serie gedichten en korte prozateksten onder de titel Door enkele straten van Maastricht.
Jo Frenken heeft het boek in het Charles Nypels Lab van de Academie op schitterende wijze vormgegeven en van beelden voorzien.

‘Door enkele straten van Maastricht’ is een leesbare wandeling van mijn huis in Wyck naar de Jan van Eyck Academie in het hart van Maastricht.
Van de boom voor mijn deur naar de plataan op het Academieplein.

Arjan Peters schrijft er vandaag over in zijn column ‘Boekenweek’ in de bijlage Sir Edmund van de Volkskrant.

dinsdag 4 april 2017


Verschijnt tweede helft mei 2017.

KLIK HIER voor verdere informatie.

zondag 2 april 2017

Leesjongen
Verzamelde gedichten
1978-2017

verschijnt mei 2017
bij Uitgeverij Cossee

KLIK OP DE AFBEELDING
OM TE VERGROTENdonderdag 9 maart 2017Op 7 april verschijnt bij uitgeverij Nieuwe Doelen:

Wiel Kusters
DE AVONTUREN VAN PIM PLEISTERS
met tekeningen van Toon Teeken

52 blz., gebonden, 16 x 24 cm.
vormgeving: Bureau Piet Gerards

Wiel Kusters schreef een verhaal over een dromerige jongen en zijn kleine wondjes. Voor kinderen van 10 tot 100. Het inspireerde Toon Teeken tot een reeks van speelse tekeningen in blauwe balpen.

De oplage blijft beperkt tot 250 exemplaren, waarvan 200 beschikbaar voor geïnteresseerden (tegen de prijs van 22,50 euro).

Wil je je verzekeren van een exemplaar, mail naar: pim.pleisters@gmail.com en verneem hoe je ‘De avonturen van Pim Pleisters’ kunt bestellen.maandag 16 januari 2017

'Natuurlijk ook Holden Caulfield'

Dit schreef Sylvia Witteman zaterdag in de bijlage Sir Edmund van de Volkskrant:

‘”Franny and Zooey”, begrijp jij waar dat over gaat?’, vroeg een vriend van me. Hij is geen ongeletterde en halfblinde mijnwerker, maar professor in de klinische psychologie, dus hier moeten we de schuld misschien toch bij Salinger zélf zoeken.’

Ik heb hier een tijdje naar zitten kijken, met halfopen, nog wat slaapdronken ogen, maar ineens wist ik het. Ik ben een ongeletterde en halfblinde mijnwerker.
Nog meelijwekkender zelfs: ik heb nooit iets van Salinger gelezen, dus ook dat ‘Franny and Zooey’ niet. Laat staan dat ik van zijn romanfiguren iets heb begrepen.
En aan mijn vader (mijnwerker) en moeder, grootvader (mijnwerker) en grootmoeder zijn Salingers boeken ook voorbijgegaan. Erg hè.

Sylvia Witteman moet haar rare ideeën over halfblinde mijnwerkers hebben opgelopen bij het kijken naar Momfer de mol in de Fabeltjeskrant.

In haar column schrijft Witteman dat Salinger ‘echt best een paar fijne dingen’ heeft geschreven (dat is de toon van het ‘geletterde’ milieu), maar dat ze ambivalente gevoelens heeft ‘jegens veel van zijn personages.’ ‘Franny, Zooey, de hele familie Glass eigenlijk (behalve misschien Seymour), en natuurlijk ook Holden Caulfield, ze zijn allemaal zo irritant vervuld van zichzelf. Zo ongedwongen briljant, zo vanzelfsprekend geestig en knap van uiterlijk, zo achteloos slordig en zogenaamd-doodgewoon als alleen de ware upper class zich kan veroorloven.’

Dat klinkt mij niet onsympathiek in de oren. Als kritiek op zulke personages, bedoel ik. Maar is het raar dat ik in Wittemans waarschijnlijk grappig bedoelde opmerking over die ongeletterde en halfblinde mijnwerker nu juist óók zo’n wat verwend, en in mijn ogen enigszins sociaal-dommig Salingerpersonage hoor spreken? Jammer hoor, want het lijkt mij niet dat ze dat op ‘ongedwongen briljante’ wijze zo bedoeld heeft.

vrijdag 13 januari 2017

Minicollege over Toon Hermans (en Pierre Kemp) in Theater Carré

Op 12 december 2016 gaf ik in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam, een 'minicollege' over wat je misschien de gevoelswereld van TOON HERMANS zou kunnen noemen.
En over zijn verwantschap met de dichter PIERRE KEMP.

Mijn verhaal was onderdeel van het 'GALA 100 JAAR TOON', met medewerking van onder anderen Chantal Janzen, Freek de Jonge, Hadewych Minis, Paul van Vliet en Wende.

Carré-productie i.s.m. Stichting Toon Hermans.

Samenstelling en regie: Ronald Klamer.

AVROTROS maakte de opnames.


vrijdag 2 december 2016Maastricht-Roermond-Venlo, 30 november 2016.


Aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Limburg;
aan Burgemeester, Wethouders en de Raad van de Gemeenteraad Maastricht;
ter kennisgeving aan het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht
en aan de directies van het Regionaal Historisch Centrum Limburg en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Limburgs literair erfgoed in gevaar

Met harde hand wordt in onze provincie een cultuurbeleid ontwikkeld waardoor Limburgs literaire erfgoed ernstig wordt aangetast. Wat is er aan de hand?

Het Centre Céramique in Maastricht (lees: de Stadsbibliotheek) beschikt over een indrukwekkende collectie boekwerken, die vanaf de zeventiende eeuw, maar vooral in de laatste anderhalve eeuw is opgebouwd. De collectie is niet slechts voor de stad van belang, maar evenzeer voor onze provincie en de euregio. Ook voor de uitbouw van de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht is ze van onschatbare waarde.

Tot nu toe participeerden rijk, provincie en gemeente eendrachtig in de financiering. Daar komt verandering in. De provincie, althans de betreffende gedeputeerde, vindt dat de stadsbibliotheek te weinig waar voor het provinciale geld biedt en wil de geldstroom stilleggen. Bijgevolg voelt de gemeente er weinig voor om, als de provincie afhaakt, de collectie in stand en bij de tijd te houden voor zover die het stedelijk belang overstijgt. De gevolgen laten zich raden.

Wie momenteel het Centre Céramique bezoekt, bekruipt hier en daar het gevoel dat er sprake is van verhuizing of uitverkoop. De instelling moet worden omgetoverd tot een paleis van culinair en cultureel amusement. TV-Maastricht is er gevestigd en maakt opnamen. Reuring en beweging worden nagestreefd. Leeggehaalde boekenrekken voorspellen niet veel goeds. Er zijn plannen voor verplaatsing van het restaurant naar de vierde etage, die tot nu toe bestemd was voor het raadplegen van Limburgensia en bestudering van de boekenschat uit het magazijn ......

Het is tijd om kortzichtige voornemens en half doordachte plannen in de ijskast te zetten.
Wij roepen de beleidsmakers van alle partijen op om samen met ter zake kundigen een rijp plan te ontwikkelen, waarin recht wordt gedaan aan wat in eeuwen is opgebouwd, met een scherp oog voor toekomstige ontwikkelingen.


Jet van Aalst,
voorzitter Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht VLAM

Lucien Custers,
voorzitter Zuidelijke afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Wiel Kusters,
honorair hoogleraar Universiteit Maastricht

Hans Liebregts,
voorzitter Letterkundig Centrum Limburg

Lou Spronck,
wnd. voorzitter Commissie Literatuurgeschiedenis LGOG